İstanbul BALAT’ın Tarihi

İstanbul BALAT’ın Tarihi

İstanbul BALAT’ın Tarihi

Balat İstanbul’un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında bir semttir. Balat adı, Rumca saray anlamına gelen palation kelimesinden gelmektedir, surlardaki Blaherna Sarayı’na yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır. 

Balat, İstanbul’un göbeğinde tarihi dokusunu az da olsa koruyabilmiş, kültür zengini bir yer olduğu için oldukça popüler ve ilgi odağı. Sanatçılar, ressamlar, tasarımcılar, gazeteciler, akademisyenler, tarihi ve kültürü seven insanlar tarafından tercih edilen bir bölge.

Balat adı “Palation” yani saray kelimesinden gelir. Blaherna Sarayı’na yakınlığı ile bu adı almıştır. Bazı kaynaklarda ise 1453’den önceki adı; Vasiliki Pili. Bu isim hünkar kapısı anlamına geliyor. Balat İstanbul’un en eski semtlerinden olduğu için burada yüzyıllık yapılar ve önemli tarihi binalar yer alıyor.Başlıca görmeniz gereken tarihi yapılar; Fener Rum Patrikhanesi, Ferruh Kethüda Camii, Agora Meyhanesi..

Tarih boyunca ağırlıklı olarak Musevilerin, özellikle de “Sefaradim” diye adlandırılan İspanyol Musevileri’nin yaşadığı bir merkez olarak bilinmektedir. Musevilerin dışında Rumlar, Ermeniler ve Türkler de Balat’ta yaşamışlardır. Semtte yaşayan bu dört ayrı grubun dinsel ve kültürel izleri Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin küçük birer örneği olarak karşımıza çıkar. Balat’ta özellikle Ortodoks Rumların kiliselerine, ayazmalarına ve okullarına rastlamak mümkündür.


6 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir