Eyüp Tarihçesi

Eyüp Tarihçesi

Eyüp Tarihçesi

Eyüp ilçesinin İstanbul’un ilçeleri arasında ayrı bir yeri olduğunu söylemek şüphesiz yanlış olmayacaktır. Eyüp ilçesinin tarihi çok eskilere dayandığından bu yargı önem arz etmektedir. İlçenin isminin bile tarihten geldiğini düşünecek olursak Eyüp ilçesinden bahsederken tarihini anlatamamak abes kaçar. Bu sebepten dolayı Eyüp’ün tarihine bir göz atmak gerekmektedir.

Eyüp’teki Tarihi Yerler

Eyüp ilçesi ilk Bizans döneminde il surlarını kaplayan alanın dışında yer almaktaydı. Ancak burada daima bir köy bulunmaktaydı. Bunun sebebi ise bölge içerisinde yer alan iki adet nehrin bulunmasıydı. Bu nehirlerden çok miktarda temiz su temin edilmekteydi. Bu dönemde köy içerisinde yer alan bir kilise vardı. Bu kilise şehir surlarının dışında kaldığı için bir süre mezarlık olarak kullanılmıştır. İstanbul’un fethi sırasında Hz Halid Bin Zeyd adlı zat fethe katılmış ve fetih sırasında şehit olmuştur. Eyüp sultan olarak anılan bu zatın mezarı öldüğü bölge olan yere gömülmüş ve bölgeye ismini vermiştir. Bu zatın mezarı Eyüp Sultan Camii içerisinde bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren bölge Eyüp ismiyle anılmış ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Bu bölge senenin belli zamanlarında yerli turistlerin akınına uğramaktadır.

17 ve 18.yüzyıllara gelindiğinde İstanbul plansız bir şekilde büyümekteydi. Bu yüzyıllarda balkanlardan Türk toplumları ve bununla birlikte de Kafkasyalılar şehre yerleşmeye başlamışlardı. Bu dönemlerde Eyüp eski önemini kaybetmeye başlayarak şehirli bütünleşmiş bir hale gelmiştir. Bunun en sebebi sanayi devriminin etkisi ile birlikte Haliç kıyıları boyunca fabrikalar kuruluyordu. Bu fabrikalardan ilk kurulan Feshane idi. Feshane fabrikası Osmanlı ordusuna fes üretme amacıyla kurulmuş olan bir fabrika idi.

Yavaş yavaş günümüze gelindiğinde ise sanayi devrimi döneminde kurulmuş olan fabrikaların kapatıldığını söylemek mümkün gözükmektedir. Buradaki fabrikalar kapatılmış ve başka yerlere kurulmuştur. Bu dönemden önce haliç bölgesindeki pis koku herkesçe bilinmekte ve vahimle karşılanmaktaydı. Fabrikaların kapatılması ile birlikte de bu kokular ortadan kalkmıştır. Bu sebepten dolayı Eyüp ilçesinin önemi eskiye dönmekte yani önemini geri kazanmaya başlamaktadır. Eyüp sınırları içerisinde ismini İstanbul hayranlığı ile tanınan şair Pierre Loti’den alan bir de kafe bulunmaktadır. Bu kafe İstanbul’u en güzel gören yerlerden biri olma özelliğine sahiptir.


13 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir