Kadıköy Tarihi

Kadıköy Tarihi

Kadıköy Tarihi

İstanbul´un Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası üzerindedir.

Kuzeyinde Üsküdar ve Ümraniye, doğusunda Maltepe ilçeleri, güneyinde Marmara denizi vardır. Yüzölçümü 33 kilometrekaredir.

Bugün Tunus´un bulunduğu yerde M.Ö. 825 yılında Sur şehrinden gelen Fenikeliler (Tyrienler) bir şehir kurmuş , sonraları Kartaca adını alan bu yerleşim merkezine “Karchedon” adı verilmişti. Fenikeliler Kadıköy´e yerleşmeye başlayınca buraya “Yenişehir” anlamına gelen Chalkedon  demişlerdir. Karchedon ve Chalkedon kelimelerinin ikisi de Fenike ismidir.

Birbirine yakınlığı da gayet açıktır ve böylece Kalkedon´un bir Fenike şehri olduğu kanaati açıklık kazanır. Daha sonraki yıllarda İstanbul Türkler tarafından zapt edilmiş ve Kadıköy, Fatih´in ilk kadısı olan Hıdır Bey´e makam ödeneği karşılığı arpalık olarak verilmiştir. Böylece Kadıköy ismi yerleşip , günümüze kadar gelmiştir.

Tam olmamakla beraber kısmen kesinlik kazanan şudur ki: M.Ö.685 yılında Korint´ten gelen Megaralılar Kadıköy´de gene M.Ö. 658 yılında bir başka Megariyen Kabilesi de BİZAS idaresinde Sarayburnu´na yerleşmişlerdir.

Bizans, yerleşim yerini tayin etmek için Delf şehrindeki kahinlere sorar ve ” Körlerin karşısına yerleş! “ önerisini alır. Bizas, Sarayburnu´na gelince yörenin güzelliğine hayran olur ve karşı tarafta yaşayan insanların bu güzel yer dururken Kadıköy´e yerleşmelerini körlükle vasıflandırarak, aradığı yerin Sarayburnu olduğuna inanır ve körler diyarı kabul ettiği Kadıköy´ün karşısına yerleşerek Bizans şehrinin nüvesini atar.

 

İstanbul´un Bizas tarafından yerleşim merkezi olarak seçilmesinde Delf Kahinlerinin “Körlerin karşısına yerleş !  efsanesi, bugüne kadar her kitaba geçmiş ve böyle kabul edilmiştir.

Kadıköy´ün kuruluşu, Bizans´tan, yani İstanbul´un kuruluşundan 17 yıl kadar öncedir. Kuruluş tarihi olarak M.Ö. 675 yılı kabul edilir.

Fikirtepe´den sonraki ilk yerleşme bugünkü Moda Burnu ile Yoğurtçu arasında kalan yerde kurulan Halkedon (Bakır ülkesi) olmuştur. Bu şehirden günümüzen herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.Fetih yıllarında küçük bir yerleşim birimi olan Kadıköy, fethi takib eden yıllarda da çok büyük bir gelişme göstermemiştir. Kadı Hızır Bey´in, bugünkü Osmanağa Camii´nin bulunduğu yere yaptırdığı cami, Osmanlı´nın buradaki ilk önemli yapısı olmuştur.

Kadıköy´ün asıl gelişmesi, 19. yüzyılın 2. yarısında, Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapıların inşasından sonra başlamıştır. Özellikle 1857´de başlayan düzenli vapur seferleri Kadıköy´ü yerleşim için daha tercih edilir bir mevki haline getirmiştir. Kadıköy´ün bu özelliği günümüze kadar devam etmiştir.
Kadıköy, 1869 yılında o zamanlar daha büyük ve önemli bir merkez olan Üsküdar Sancağı´na bağlanmıştır. Uzun süre Üsküdar´a bağlı kalan Kadıköy, 1930´da ilçe yapılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde Osmanlı devleti yıkılınca 30 Ekim 1918 Mondros anlaşması üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul dolayısı ile de Kadıköy’e İngiliz-Fransız ve İtalyanlar girmişse de 6 Ekim 1923’de  Atatürk Kadıköy ve İstanbul’u düşman işgalinden kurtarmıştır.

 

Kadıköy, şehirleşmesini büyük ölçüde tamamlamış olmasına rağmen nüfusu artmakta olan bir ilçemizdir.   1940 yılında nüfusu 58 bin olan Kadıköy, 1970´te 241 bin, 1985´te de 648 bin nüfuslu büyük bir şehir haline gelmiştir. Kadıköy´ün 1997 yılındaki nüfusu 699.379´dur.
Kadıköy´de yaygın olan ekonomik etkinlik ticarettir. Kadıköy Çarşısı, Altıyol, Bahariye ve Bağdat caddeleri, ticari hareketliliğin yoğun olduğu yerlerdir.
Bugün ise iş saatlerinde günlük 2 milyon insanın yaşadığı 2000 yılı sayım sonuçlarına göre her ne kadar 800 bin civarında  sayılan nüfusu gerçekte 1 milyona yakın olduğu böylece gerçekte Türkiye’nin en büyük ilk  10 ilinden biri olduğu söylenebilir.

kadıköy fotoğrafları ile ilgili görsel sonucu

 


4 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir